Waarom DVD Perserij?
25 Jaar toonaangevend
Eigen DVD Fabricage
Uitstekende service
Afspraak is afspraak
Persoonlijke begeleiding
Super lage prijzen

Dvd persen

We hebben allemaal wel eens gehoord van auteursrecht. Toch vindt iedereen het vaak lastig om precies te omschrijven wat auteursrecht nu eigenlijk inhoudt. Vervelend, want auteursrecht is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Met behulp van de Auteurswet kan de auteur zelf bepalen wat er met zijn of haar creaties gebeurt.

DVD Persen

Wat is auteursrecht?

Dankzij auteursrecht kan worden voorkomen dat een persoon zonder toestemming gebruik maakt van een werk dat iemand anders gemaakt of vervaardigd heeft. Of u nu een schrijver, fotograaf, softwareontwikkelaar of muziekauteur bent: u mag als enige beslissen over het gebruik van uw werken door andere mensen. Auteursrecht wordt in artikel 1 van de Auteurswet als volgt omschreven: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Waar bestaat auteursrecht uit?

Allereerst biedt de Auteurswet een economische bescherming: makers kunnen hun originaliteit tonen en daar geld mee verdienen. Ook exploitatierechten zijn onderdeel van het auteursrecht. Dit is het recht om gemaakte werken openbaar te maken en te verveelvoudigen. Veel muziekauteurs kiezen er voor om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor hun werk, vaak door hun exploitatierechten over te dragen aan een andere persoon of organisatie. In Nederland kun je hiervoor terecht bij Buma/Stemra.

Auteursrecht bij het dvd persen of branden

Als u kiest voor dvd persen of dvd dupliceren, dan kunt u ook te maken krijgen met auteursrecht. Is de dvd niet door uzelf maar iemand anders gemaakt, dan dient u toestemming te hebben gekregen om deze dvd te laten persen of branden. Bent u zelf de eigenaar van de ontwikkelde dvd, dan kunnen wij u helpen met uw aanvraag bij Stemra. Zo voorkomt u dat anderen niet uw dvd gaan verspreiden voor eigen gewin.

Wilt u nog meer weten over auteursrecht en alles wat daarbij komt kijken? Neem contact met ons op  en vraag het een van onze specialisten.